تداخلات دارویی
Drug Interaction

بررسی بیش از یک میلیون تداخل دارویی

پشتیبانی از کدینگ کشوری (eRX, IRC, FDO) و بین المللی (ATC)

‫اقلام اطلاعاتی قابل دریافت در سرویس تداخلات تریتا از قرار زیر می باشد، شما می توانید بر اساس نیاز کسب و کاری خود قلم های اطلاعاتی مختلف را انتخاب نمایید:

‫‫قلم اطلاعاتی ‫‫بررسی همزمان چند دارو ‫‫شدت تداخل ‫‫علائم خطر ‫‫نحوه مدیریت تداخل ‫‫‫سرعت شروع علائم ‫‫توضیحات تکمیلی ‫داروهای وابسته ‫مکانیسم وقوع ‫درصد وقوع تداخل ‫رفرنس
‫داروها ‫مقایسه نامحدود اقلام دارویی